Projekat “Samostalno stanovanje djece bez roditeljskog staranja sa poteškoćama u razvoju koja nakon osamnaest godine napuštaju Dječije domove”, provodimo od aprila 2012. godine kada je izgrađena stambena jedinica u kojoj smo smjestili neke od bivših štićenika iz Doma.

Od samog početka tu su smještene tri djevojke iz Dječijeg Doma u Mostaru, da bi narednim godinama u “Našoj kući” smjestili još dvije djevojke.
U počecima projekat je iziskivao mnogo truda i rada na svim poljima djelovanja. Djevojke su osposobljavane za obavljanje osnovnih radnji poput održavanja lične higijene, održavanje prostora u kojem borave, kuhanja, odijevanja te usvajanja osnovnih bontonskih navika.

Radni tim je zadužen za propratnu podršku, održavanje kontinuiteta u nezaboravljanju naučenog i olakšavanju shvatanja novih znanja, koje je neophodno da djevojke da nauče i usvoje. Korisnice se  uključuju u razne aktivnosti i van Udruženja kao na primjer redovan odlazak na radionice u sklopu Centra Los Rosales, odjel  „Ružičnjak“ u Mostaru, sportske aktivnosti, učešće na raznim kulturnim dešavanjima i sl.
Naši korisnici su osobe s poteškoćama u razvoju, te kao takve zavrijeđuju posebnu brigu i  kontinuiranu podršku koja im omogućava napredak i postizanje rezultata na životnom putu.
S obzirom da se prekid smještaja u Domu po Zakonskoj regulativi događa po navršetku 18.godina,  te da nakon toga djeca ostaju nezaštičena i prepuštena sami sebi, kasnije su u ovaj projekat uključene i dvije štićenice Domova u BiH, koje ne spadaju u kategoriju djece ometane u psihofizičkom razvoju.  Nakon njihovog osposobljavanje za samostalni život danas su one dio radnog tima udruženja “Naša djeca”. Ove izvanredne djevoje su, svojim trudom i zalaganjem uz podršku Udruženja, ostvarile zavidne rezultate u aspektu integracije, socijalizacije i ostvarivanja radnog angažmana unutar Udruženja koje im osigurava sredstva za samostalnost i neovisnost o drugima.