Ovo je projekat koji iziskuje mnogo ljudskog ulaganja u mlade ljude koji treba da se osposobe za samostalan život i rad.

Implementira se na principu da se svakom djetetu, mladoj osobi unaprijed pripremi i predvidi „Plan osnaživanja“ koji se odnosi na njihov život poslije izmještanja iz Doma.

Pomenuti plan obuhvata sve segmete socijalizacije i integracije i osnovnih ljudskih potreba koje treba i mora da se zadovolje da bi djeca, u skladu sa svojim mogućnostima, uspješno egzistirala u današnjem vremenu.

Smišljamo moduse njihovog zapošljavanja, osiguravanja „krova nad glavom“.

Pored toga tim stručnjaka, pedagoga, psiholog i sociologa , svakodnevno pružaju  savjetodavnu podršku u savladavanju prepreka i nedoumica koje će onemogućiti njihovu uspješnost.

Svaki omladinac ima svog mentora-assistenta koji ga prati i usmjerava ka uspješnoj integraciji i egzistenciji.