Udruženje Naša djeca od srca se zahvaljuje omladini  koja je prepoznala misiju prijateljstva djeci i mladima bez roditeljskog starnja, te koji svojim volonterskim angažmanom podržavaju naše djelovanje.  Mnogo nam znači plemenita pomoć  mladih sugrađana, koji otvorenog srca i uma razumijevaju koliko je važno da se zajedno udružimo i ostvarujemo rezultate koji direktno utječu na život onih kojima je pomoć potrebna.

Jedna od njih je mlada fotografkinja Selma Hodžić, koja se uvijek odazove kada nam je potrebno fotografiranje naših aktivnosti i događaja, te koja nam također pomaže u izradi grafičkog dizajna za naše promotivne materijale.

Nadir Frlj putem svog obrta „Light’s Letters“ pomaže  kada je u pitanju printanje naših promotivnih materijala. Posebno mu se zahvaljujemo za reklamu koju je izradio za butik Secodn Hand Friends.

Miran Kević odazove se kada nam je potrebna informatička pomoć i koji servisira laptope u našoj stambenoj jedinici.