Tokom 2017. godine započeli smo saradnju sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH ( AsuBiH)  i dogovorili implementaciju određenih zajedničkih aktivnosti u  cilju realizacije   društveno korisnih projekata, a  koje realizira naše Udruženje.

Sa navedenom Asocijacijom smo realizirali  niz volonterskih aktivnosti. U  okviru jede od dogovorenih aktivnosti obilježili smo    dan volontera 06.12.2017. godine , gdje su predstavnici  Asocijacije iz Srednjih škola Mostar doprinjeli volonterskim angažmanom u realizaciji našeg humanitarnog koncerta, također su  srednjoškolci  sa korisnicima našeg projekta “Samostalnog stanovanja uz podršku”  08.12.2017. godine realizirali kreativnu radionicu.

Radujemo se svim  budućim aktivnostim sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH, na zadovoljstvo i u korist naše humanitarne misijie, kao i ostalih društveno korisnih projekata.

Snaga budućnosti je u našoj mladosti!