Početkom mjeseca Februara u stambenu jedinicu smještena su četiri nova korisnika. Radi se o omladincima, korisnicima PU “Kuća na pola puta”.

U cilju razvijanja novog operativnog modela rada koji će osigurati da se fondovi projekata usmjeravaju za direktnu pomoć korisnicima, idejni projektni koncept PU “Kuća na pola puta” se priključio operativnom modelu projektnih aktivnosti Udruženja.

Podsjećamo da Udruženje od 2012. godine realizira dva koncepta osnaživanja omladine koja su odrasla u Dječijim domovima.

Dva projektna pravca pružaju programske aktivnosti koje osnažuju i osposobljavaju omladinu sa i bez razvojnih teškoća za djelomičnu do potpunu samostalnost.

Trenutno stambena jedinica Naša djeca, na adresi Bajatova 2, skrbi i osnažuje 9 korisnika, a o njima skrbi stručni tim u sastavu: pedagog, psiholog i socijalni radnik.