Nekadašnji štićenik Dječijeg doma i Zavoda Duje, mladić Šerif M., odlučio se posjetiti stambenu našu  jedinicu za osnaživanje omladinaca iz želje da poslije deset godina ponovno vidi svoje nekadašnje odgajateljice i provede druženje sa prijateljima uz koje je odrastao.

Šerifu smo omogućili posjetu i boravak tokom vikenda u našoj stambenoj jedinici. Proveli ugodno vrijeme sa njim, prisjetili se uspomena iz djetinjstva, upoznali se sa njegovim trenutnim životnim okolnostima. Nije izostalo ni  obostranih pozitivnih emocija.

               

Sretni smo u spoznaji da smo na djecu i omladinu sa kojima smo radili  prenijeli pozitivne dojmove, da smo im u periodu njihovog odrastanja bili oslonac i podrška kojeg se u prebrzoj životnoj kolotečini sijete i poslije dugo godina.

                         Vrata naše stambene jedinice  otvorena su i ljubavlju okovana  za sve naše nekadašnje i buduće korisnike!