Zahvaljujući kumovima djece unutar Zavoda Pazarić omogućavamo kvalitetniji život, obogaćujemo svakodnevnicu, unosimo radost.

Posjeta Zehrine kume, gospođe Sabahete Vehabović unijela je posebnu radost i nova iskustva u Zehrin život.

         
Organizovali smo se i Zehru izveli u šetnju, na ručak, kolače i šoping u Sarajevo. Zahvaljujući teti Sabaheti , Zehra je svoje drugare počastila bojankama i
flomasterima. Savladala je i strah od visine.

             Njena sreća je i naša sreća!

 

U ime tima “Naša djeca” zahvaljujemo se dragoj teti Sabaheti na podršci, pomoći, odvojenom vremenu i posebnom danu u kome je uživala naša Zehra!