Učim biti konobar/ica i šanker/ica

Učim biti konobar/ica i šanker/ica

UG „Naša djeca – Our Kids u BiH“ je 06.05.2022 počela sa implementacijom projekta „Učim biti konobar/ica i šanker/ica“ koja će trajati do 31.01.2023. Projekt financira Europska unija u Bosni i Hercegovini kroz program dodjele bespovratnih sredstava projekta EMPOWER kojeg provodi CARITAS BiH sa partnerima.

Promjena sjedišta Udruge

Promjena sjedišta Udruge

Obavještavamo vas da smo u mjesecu novembru 2021. godine premjestili sjedište naše udruge na našu drugu adresu: Velina bb u Vrapčićima.

Naša Djeca Guesthouse

Naša Djeca Guesthouse

Još jedan uspještan projekt Udruženja je bio Naša Djeca Guesthouse – pansion u srcu grada Mostara kapaciteta 4 apartmana gdje se tokom 3 sezone rada obučilo i steklo radno iskustvo više od 10 korisnika.

Naša djeca postala članica IRIS Mreže

Naša djeca postala članica IRIS Mreže

U maju 2021. godine, UG „Naša djeca – Our Kids u BiH“ postalo je članica regionalne IRIS mreže organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti socijalne zaštite i društvenog poduzetništva.