Saopćenje za javnost

Saopćenje za javnost

Na konferenciji za novinare održanoj u Predstavničkom Domu ParlamentaFederacije BiH 20.11.2019. objavljene su fotografije o zlostavljanju djece nabrizi u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece iomladine Pazarić, gdje UG Naša Djeca – Our Kids u BiH...
Sastali se aktivi mladih osoba s invaliditetom

Sastali se aktivi mladih osoba s invaliditetom

U Sarajevu je od 28. – 30. juna 2019. god. održana Radionica za izradu Strategije aktiva mladih s invaliditetom na nivou koalicija u sklopu MyRight programa zajedničkih aktivnosti “Razumijevanja pristupa invalidnosti zasnovanom na ljudskim pravima.“ Aktiv iz...
Posjeta i produžetak uspješne suradnje sa JU Zavod Pazarić

Posjeta i produžetak uspješne suradnje sa JU Zavod Pazarić

Uvijek nam je drago posjetiti vesela lica u JU Zavod Pazarić sa kojim održavamo dugogodišnju uspješnu suradnju pružanja personalne asistencije štićenicima. I tokom ove posjete čija je svrha bila potpisivanje Sporazuma i produžetak zajedničkog rada, dobili smo mnogo...
Povrtlarske aktivnosti

Povrtlarske aktivnosti

U ova moderna vremena neprocjenjivo je imati vrt za sadnju domaćeg voća i povrća. Naši štićenici su svoj vrijedno posadili, redovno ga održavaju i domaće plodove već koriste u svojoj kuhinji. Vrt im predstavlja posebno zadovoljstvo i razonodu, kao i edukaciju i...
Promo video Udruženja Naša djeca uz podršku SMART START CPCD

Promo video Udruženja Naša djeca uz podršku SMART START CPCD

Zahvaljujemo se na ukazanom povjerenju, donatorskim sredstvima EU Fonda i uspješnoj saradnji u realizaciji projekta Smart Start. Zahvale iskazujemo timu CPCD, a posebno veliko hvala projektnom koordinatoru gospodinu Damiru Zekoviću. Dragi prijatelji zadovoljstvo nam...