Donirajte

Pomozite nam osigurati osnovnu skrb djeci i mladima bez roditeljskog staranja.

Pružanje podrške djeci i mladima

Projekti Udruženja Naša djeca doprinose boljoj kvaliteti životim djece u institucionalnoj brizi i mladih sa poteškoćama u razvoju koji po punoljetstvu moraju napustiti dječije domove, ostaju prepušteni sami sebi a kojima je nepohodna kontinuirana pomoć. Često, mi smo jedina podrška koju imaju. Pružamo im smještaj, hranu, trening u osnovnim životniim vještinama, pomoć pri traženju posla, itd. Da bi mogli nastaviti financirati sve naše aktivnosti, oslanjamo se na velikodušnost i pomoć naših donatora. Hvala vam na vašem doprinosu.

Načini doniranja

Bosna i Herzegovina

UG “Naša djeca – Our Kids u BiH”

Broj računa: 1610200067170076

Raiffeisen Bank BiH

International / Internacionalni

IBAN: BA391611200000720564

SWIFT: RZBABA2S

Redovne donacije

Redovne donacije nam omogućuju kontinuirano pružanje cjeloživotne podrške mladim osobama sa poteškoćama u razvoju koja uključuje i privremeno stanovanje u našem programu.

Namjenske donacije

Ako biste željeli uplatiti sredstva za određenu namjenu, naznačite na vašoj uplati i sredstva će biti usmjerena u tu svrhu.

Donirajte s povjerenjem

Naša djeca – Our Kids u BiH je registrirano Udruženje građana pri nadležnom ministarstvu i ispunjava sve zakonske obaveze i financijske regulative poslovanja.

Hvala vam!