Priručnik “Unapređenje psihosocijalne podrške za mlade bez roditeljskog staranja”

Jedan od ciljeva projekta je bio i izrada Priručnika koji opisuje trenutni položaj, potrebe i kroz niz obrazaca praktičnih vježbi nudi model podrške za mlade koji su u procesu pripreme za napuštanje sistema socijalne zaštite, a koji se zasniva na komplementarnoj primjeni grupnog, individualnog i rada u zajednici.

Article Published: October 24, 2023

Jedan od ciljeva projekta je bio i izrada Priručnika koji opisuje trenutni položaj, potrebe i kroz niz obrazaca praktičnih vježbi nudi model podrške za mlade koji su u procesu pripreme za napuštanje sistema socijalne zaštite, a koji se zasniva na komplementarnoj primjeni grupnog, individualnog i rada u zajednici.

Priručnik možete preuzeti u Linku

POTREBE I MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐENJEM POLOŽAJA MLADIH BEZ RODITELJSKOG STARANJA NAKON OSAMOSTALJIVANJA

Nadamo se da će ova publikacija kroz niz praktičnih vježbi pomoći onima koji pružaju podršku mladima bez roditeljskog staranja kao pripremu u osnaživanju mladih. Ovladavanjem ovim vještinama kreira se baza ličnih snaga koja mladima služi kao osnova za dalji razvoj i zaštita u rizičnim situacijama.

Pored toga, rad na ovom polju doprinosi zajednici u kojoj mladi borave i u kojoj će boraviti nakon izlaska iz domskog smeštaja, s obzirom da će zajednica dobiti zrele mlade, mlade koji imaju kapaciteta da stupaju u pozitivne interakcije sa okruženjem, da rešavaju konflikte na konstruktivan način, te će time mijenjati i stavove okruženja o djeci i mladima bez roditeljskog staranja.

Udruženje Građana “Naša Djeca – Our Kids u BiH” zahvaljuje Nositelju projekta People in Need (PIN), članovima konzorcija Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinskiom Kulturnom Centru Abrašević (OKC Abrašević), Agenciji lokalne demokratije Mostar i UG NEŠTO VIŠE na podršci realizacije projekta.

Zahvaljujemo Vladi Ujedinjenoga Kraljevstva koji su kroz finansiranje projekta “Mostar – Prostori koji pokreću” podržali aktivnosti i programe “Udruženja Građana Naša Djeca – Our Kids u BiH” usmjerene na najranjivije skupine djece i mladih te omogućili izradu ove publikacije, kao i provedbu akcijskog istraživanja koje je prethodilo samoj knjizi.

Priručnik je rezultat rada na projektu: „Unaprjeđenje psihosocijalne podrške za mlade bez roditeljskog staranja” čiji je nositelj Udruženje Građana “Naša Djeca – Our Kids” u suradnji sa Centrom za Psihološku podršku Sensus.

Zahvaljujemo svim stručnjacima iz prakse na sudjelovanju u istraživanju i vrijednom doprinosu u pripremi i izradi ovog priručnika, a posebno mladima koji su bili dio akcijskog istraživanja i podijelili s nama svoja iskustva, razmišljanja i prijedloge.

UG Naša Djeca – Our Kids u BiH