Projekti

Stvaramo bolju budućnost za djecu i mlade bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini.

Projekt personalna asistencija štićenicima u JU Zavod Pazarić

Projekt personalna asistencija štićenicima u JU Zavod Pazarić

Udruženje Naša djeca, pored toga što djeluje u Mostaru, također ima svoj ogranak unutar JU Zavod Pazarić, gdje borave djeca bez roditeljskog staranja sa poteškoćama u razvoju. Unutar tog ogranka sprovodi se projekat personalne asistencije, koji podrazumijeva rad sa djecom sa težim psihofizičkim poteškoćama. S obzirom da je napredak kod djece neosporiv, pokazao se kao jedan od vrlo uspješnih projekata.

Saznaj više
Projekt kuća na pola puta

Projekt kuća na pola puta

„Naša djeca – Our Kids u BiH“ Mostar je udruga osnovana 2012. godine kako bi pružila pomoć i podršku mladima koji nakon navršenih 18 godina pa zakonskoj regulativi moraju napustiti Dječije domove i krenuti u samostalan život.

Saznaj više
Društveno poduzetništvo – second hand shop „Prijatelji-Friends“

Društveno poduzetništvo – second hand shop „Prijatelji-Friends“

Iz radionice radne okupacije uspostavljene u cilju razvijanja radnih navika i vještina naših korisnica, tokom proteklih godina „Prijatelji-Friends“ je prerastao u kvalitetan i neprocjenjiv projekat društvenog poduzetništva koji trenutno pruža stalna radna mjesta za četiri mlade žene od kojih su tri osobe sa poteškoćama u razvoju.

Saznaj više

Implementirani projekti

Ispod su implementirani projekti i projekti koji su trenutno neaktivni.

Naša Djeca Guesthouse

Naša Djeca Guesthouse

Još jedan uspještan projekt Udruženja je bio Naša Djeca Guesthouse – pansion u srcu grada Mostara kapaciteta 4 apartmana gdje se tokom 3 sezone rada obučilo i steklo radno iskustvo više od 10 korisnika.

Saznaj više