Aktivnosti vijeća mladih OSI

Aktivnosti Vijeća mladih OSI
U sklopu aktivnosti Koalicije OSI „Zajedno smo jači“, pod pokroviteljstvom organizacije My Right, predstavnica u Vijeću mladih OSI ispred UG Naša Djeca, Đana Gačanica održala je prezentaciju za ostale korisnike programa Kuća na pola puta na kojoj je prezentirala.

Article Published: October 16, 2020

U sklopu aktivnosti Koalicije OSI „Zajedno smo jači“, pod pokroviteljstvom organizacije My Right, predstavnica u Vijeću mladih OSI ispred UG Naša Djeca, Đana Gačanica održala je prezentaciju za ostale korisnike programa Kuća na pola puta na kojoj je prezentirala aktivnosti u borbi za prava osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Nakon ove jako informativne prezentacje uslijedila je diskusija o pravima osoba s invaliditetom i šta ona znače, ukusna zakuska koju su na najkreativniji način pripremile naše korisnice kao i pjesma i ples.