Naša djeca dio su kampanje “Ponosni na sebe” za osobe s invaliditetom

Udruženje Naša djeca članica je koalicije OSI „Zajedno smo jači“ Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije osnovane u martu/ožujku 2011. godine kao nevladina, nepolitička, neprofitna i dobrovoljna mreža udruženja osoba sa invalidtetom i njihovih prijatelja, radi zagovaranja ostvarivanja interesa i prava osoba s invaliditetom.

Article Published: September 26, 2017

Udruženje Naša djeca članica je koalicije OSI „Zajedno smo jači“ Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije osnovane u martu/ožujku 2011. godine kao nevladina, nepolitička, neprofitna i dobrovoljna mreža udruženja osoba sa invalidtetom i njihovih prijatelja, radi zagovaranja ostvarivanja interesa i prava osoba s invaliditetom.

Ispred koalicije sprovodi se kampanja „Ponosni na sebe“, koja je fokusirana na osobe s invaliditetom u HNK. Cilj kampanje je „Drušvo jednakih mogućnosti“ koja se oslanja na UN-ovu Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom.

Vizija Koalicije je da se djelovanjem kroz zajedničku strukturu udruženim snagama dođe do ostvarivanja prava i boljih uvjeta života ove osjetljive populacije u HNK.

Lako se u Bosni i Hercegovini radi na pružanju podrške osobama s invaliditetom, ta podrška je još uvijek nedovoljna da bi im se osigurao pristojan život.

Smatramo da ova populacija treba posebnu brigu unutar državnog sistema i jednaka prava koja će im omogućiti dostojanstven i bezbrižan život.

Udruženi u ovu Koaliciju zajedno s partnerskim organizacijama, želimo utjecati na nivo svijesti u društvenoj zajednici i potaknuti ljude da razmišljaju s kakvim se problemima susreću osobe s invaliditetom i kakav život zaslužuju.