Naša Djeca Guesthouse

Nasa Djeca Guesthouse
Još jedan uspještan projekt Udruženja je bio Naša Djeca Guesthouse - pansion u srcu grada Mostara kapaciteta 4 apartmana gdje se tokom 3 sezone rada obučilo i steklo radno iskustvo više od 10 korisnika.

Još jedan uspještan projekt Udruženja je bio Naša Djeca Guesthouse – pansion u srcu grada Mostara kapaciteta 4 apartmana gdje se tokom 3 sezone rada obučilo i steklo radno iskustvo više od 10 korisnika.

Primanje gostiju iz cijelog svijeta, čišćenje i spremanje apartmana, pripremanje obroka za goste, naplaćivanje usluga – neki su od zadataka koje su korisnici obavljali tokom trajanja ovog projekta.

Kroz posao u Guesthouse-u, korisnici su stekli mnoge profesionalne kvalifikacije kao i radna i životna iskustva koja su im bila jako korisna u izgradnji ličnosti, samopouzdanja i ispunjavanju radnih zadataka na svojim budućim poslovima.

Nasa Djeca Guesthouse  Nasa Djeca Guesthouse