Naša djeca postala članica IRIS Mreže

U maju 2021. godine, UG „Naša djeca - Our Kids u BiH“ postalo je članica regionalne IRIS mreže organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti socijalne zaštite i društvenog poduzetništva.
U maju 2021. godine, UG „Naša djeca - Our Kids u BiH“ postalo je članica regionalne IRIS mreže organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti socijalne zaštite i društvenog poduzetništva.

Article Published: May 31, 2021

U maju 2021. godine, UG „Naša djeca – Our Kids u BiH“ postalo je članica regionalne IRIS mreže organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti socijalne zaštite i društvenog poduzetništva.

Kroz članstvo u IRIS mreži, Udruženje između ostalog ima priliku učestvovati u aktivnostima Projekta Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva čiji opći cilje je osnaživanje organizacija civilnog društva da budu efikasni i odgovorni nezavisni akteri, te da se unaprijede njihovi kapaciteti za dijalog sa vladama, uticaj na političke procese i procese donošenja odluka, te na zakonodavstvo povezano sa društvenim razvojem.

Osoblje Udruženja učestvuje u obukama za organizirano, planski-učinkovito  upravljanje, odgovornost, dobro upravljanje, umrežavanje, prikupljanje sredstava, kao i u programu osnaživanja u povećanju odgovornosti, djelotvornosti i standardima za razvoj socijalnih usluga. Poseban akcenat je stavljen na promociju i razvoj društvenog poduzetništva.