Petogodišnjica postojanja stambene jedinice Udruženja Naša djeca – Our Kids u BiH

Na današnji dan 2012. godine Udruženje je pokrenulo stambenu jedinicu u kojoj su smješteni mladi po izlasku iz JU Dječiji dom Mostar. Stambena jedinica, koja se nalazi u vlasništvu JU „Dječijeg doma Mostar“ osposobljena je za život zahvaljujući financijerima iz Švedske i Engleske - Our Kids i Vara Barn.

Article Published: September 15, 2017

Na današnji dan 2012. godine Udruženje je pokrenulo stambenu jedinicu u kojoj su smješteni mladi po izlasku iz JU Dječiji dom Mostar. Stambena jedinica, koja se nalazi u vlasništvu JU „Dječijeg doma Mostar“ osposobljena je za život zahvaljujući financijerima iz Švedske i Engleske – Our Kids i Vara Barn. Uloženo je 130.000,00 KM za obnovu potpuno devastirane kuće koju je 1979. godine Dječijem domu darovao Jovo Vojinović. Kuća je obnovljena s ciljem da se mladima sa i bez razvojnih poteškoća pruži pomoć u osamostaljivanju po izlasku iz institucionalnog smještaja.

Već pet godina unutar ove stambene jedinice realiziraju se projekti “Samostalno stanovanje uz podršku“ te „Osnaživanje i radno osposobljavanje mladih“ koji su nažalost po izlasku iz domova prepušteni sami sebi. Na svu sreću Udruženje Naša djeca je prepoznalo tu problematiku i počelo djelovati na djelomičnom rješavanju problema s kojima se ovi mladi susreću.

Rad s mladima po izlasku iz institucionalnog smještaja je prije svega jako je odgovoran i zahtjevan posao, koji iziskuje jako mnogo pegagoškog takta, senzibilnosti, motivacijskog učinka, strpljenja, kao i iznalaska donatorskih sredstava kako bi jedan mladi život uspješno pripremili i osposobili za daljnju samostalnu egzistenciju u društvenoj zajednici.

Trenutno su u kući smještene četiri djevojke od kojih tri pripadaju populaciji osoba s invaliditetom i jedan dečko. Uz pomoć personalnih asistenata uspješno su integrirani u društvenu zajednicu, te osposobljeni za samostalniji život i radno djelovanje. Radni tim je zadužen za podršku, održavanje kontinuiteta naučenog, te olakšavanje u usvajanju novih znanja.

Mladi koji stanuju u kući ne oslanjaju se samo na dobročinstva te su i sami svjesni da trebaju biti korisni članovi društva koji rade i imaju svoje svakodevne obaveze. Pozitivan primjer njihovog aktivnog angažmana je radna okupacija u sklopu butika Udruženja Second Hand „Prijatelji-Friends“.

Put kojim kročimo nije nimalo lagan, ali osoblje Udruženja s velikom ljubavi i predanošću radi na rješavanju problematike koja se odnosi na ovu osjetljivu populaciju. Omogućujemo im normalne životne uvjete, krov nad glavom, kao i osjećaj porodične strukture i prijateljstva.

Nadamo se kako ćemo kao i do sada nastaviti nailaziti na podršku plemenitih donatora te obezbijediti sigurne i cjeloživotne uvjete za život mladima koji nisu u mogućnosti brinuti se sami o sebi.