Projekt kuća na pola puta

Gathering of beneficiaries and staff of Our Kids Foundation projects, Bosnia and Herzegovina.
„Naša djeca - Our Kids u BiH“ Mostar je udruga osnovana 2012. godine kako bi pružila pomoć i podršku mladima koji nakon navršenih 18 godina pa zakonskoj regulativi moraju napustiti Dječije domove i krenuti u samostalan život.

„Naša djeca – Our Kids u BiH“ Mostar je udruga osnovana 2012. godine kako bi pružila pomoć i podršku mladima koji nakon navršenih 18 godina pa zakonskoj regulativi moraju napustiti Dječije domove i krenuti u samostalan život.

Udruga je osnovana nakon spoznaje da djeca po izlasku iz domova ostaju bez institucionalne podrške, u potpunosti prepuštena sami sebi čime postaju rizična društvena skupina i žive na marginama društva u naporima da sebi osiguraju samostalan život.

Kroz projekt Kuća na pola puta, inicijalnog naziva Samostalno stanovanje uz podršku, ovoj ugroženoj mladoj kategoriji, među kojima su i osobe s poteškoćama u razvoju, pružamo sigurno mjesto za život, obuku u osnovnim životnim vještinama, podršku u fazi tranzicije ka samostalnosti i uključivanju u društvo.

Cilj naših aktivnosti je njihova što bolja priprema za samostalan život, međutim naša pomoć ni tada ne prestaje. Kao njihova zamjenska obitelj, ove mlade ljude podržavamo dok god im je pomoć potrebna i jačamo njihovu svijest da nisu sami na svom životnom putu.