Projekt personalna asistencija štićenicima u JU Zavod Pazarić

Projekt Personalna asistencija štićenicima u JU Zavod Pazarić
Udruženje Naša djeca, pored toga što djeluje u Mostaru, također ima svoj ogranak unutar JU Zavod Pazarić, gdje borave djeca bez roditeljskog staranja sa poteškoćama u razvoju. Unutar tog ogranka sprovodi se projekat personalne asistencije, koji podrazumijeva rad sa djecom sa težim psihofizičkim poteškoćama. S obzirom da je napredak kod djece neosporiv, pokazao se kao jedan od vrlo uspješnih projekata.

Udruženje Naša djeca, pored toga što djeluje u Mostaru, također ima svoj ogranak unutar JU Zavod Pazarić, gdje borave djeca bez roditeljskog staranja sa poteškoćama u razvoju. Unutar tog ogranka sprovodi se projekat personalne asistencije, koji podrazumijeva rad sa djecom sa težim psihofizičkim poteškoćama. S obzirom da je napredak kod djece neosporiv, pokazao se kao jedan od vrlo uspješnih projekata.

U sklopu personalne asistencije, također se implementira i projekat Kumstva, koji je pokrenut u februaru 2017. godine u cilju obogaćivanja životne svakodnevice djece u Zavodu Pazrić.

Kumstvo povezuje kumove iz BiH i inostranstva sa djecom koja žive unutar JU Zavoda Pazarić, koja nemaju roditeljsku skrb. Kumovi doniraju sredstva koja  obogaćuju  i upotpunjuju život djece unutra Zavoda. Dakle, one vidove pomoći i podrške koju im zbog opravdanih razloga ne može priuštiti Zavod u kom su smješteni.

Ističemo da imamo izuzetnu saradnju sa rukovodstvom i uposlenicima Zavoda Pazarić, koji su nama kao saradnicima otvorili  vrata Ustanove kako bi  zajedničkim snagama i radom život djece Zavoda učinili ugodnijim, sretnijim i bezbrižnijim.

Danas smo sretni da smo uspjeli za petnaestero djece osigurati kumove, dakle plemenite donatore  koji su prepoznali vrijednost našeg dosadašnjeg rada i ostvarene saradnje između našeg Udruženja i Zavoda Pazarić, a sve u korist i na zadovoljstvo djece unutar  institucionalnog smještaja.

Putem ove inicijative spoznali smo da su ljudi postaju svjesni koliko je djeci bez roditeljskog staranja pomoć potrebna.

Kumovi često posjete djecu u Zavodu, te i na taj način obogate zivotnu svakodnevnicu djece, koja svaku posjetu  uzvraćaju osmjesima, zadovoljstvom i razigranošću kao vid najljepše zahvalnice.

Naša djeca pokušava kroz svoje različite projektne aktivnosti podići svjest o potrebama djece i mladih, bez roditeljskog staranja,  pomoći  im da lakše prevaziđu probleme i životne teškoće sa kojim se susreću prikom odrastanja u institucionalnom smještaju i po izlasku.

Zajedničkim snagama  i saradnjom sa ustanovama postižemo vidljive rezultate u radu sa djecom i mladima.