Saopćenje za javnost

Na konferenciji za novinare održanoj u Predstavničkom Domu Parlamenta
Federacije BiH 20.11.2019. objavljene su fotografije o zlostavljanju djece na
brizi u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i
omladine Pazarić.

Article Published: November 21, 2019

Na konferenciji za novinare održanoj u Predstavničkom Domu Parlamenta
Federacije BiH 20.11.2019. objavljene su fotografije o zlostavljanju djece na
brizi u JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i
omladine Pazarić, gdje UG Naša Djeca – Our Kids u BiH posljednjih sedam
godina implementira projekt dnevne personalne asistencije za četvero djece
kao i razne druge inicijative za podršku štićenicima Zavoda, poput projekta
Kumstva, proslava rođendana, izleta, novogodišnjih donacija, donacija
zdrave hrane za svu djecu Zavoda kao i donacija didaktičkih sredstava za
potrebe individualnih korisnika.

Zgroženi smo fotografijama prikazanim na konferenciji i nadamo se da će
Parlament FBiH i nadležne vlasti hitno sprovesti temeljitu i profesionalnu
istragu koja bi u slučaju dokazanog zlostavljanja štićenika Zavoda dovela
do promjena u načinu na koji se u Zavodu sprovodi briga o djeci i svim
ostalim štićenicima.

UG Naša Djeca – Our Kids u BiH želi naglasiti da smo dostupni za podršku
radu Parlamenta FBiH i ostalih organa vlasti odgovornih za unaprjeđenje
rada Zavoda Pazarić.