Udruživanje Projekta „Kuća na pola puta“ i Udruženja „Naša djeca“

Po zatvaranju Ustanove „Kuća na pola puta“ koja je djelovala u objektu u Vrapčićima, ovaj projekt se pridružio Udruženju „Naša djeca“ u cilju daljnjeg razvijanja uspješnog modela rada sa punoljetnim mladim osobama bez roditeljske skrbi na njihovom osnaživanju i pripremi za samostalnost.

Article Published: March 1, 2018

Po zatvaranju Ustanove „Kuća na pola puta“ koja je djelovala u objektu u Vrapčićima, ovaj projekt se pridružio Udruženju „Naša djeca“ u cilju daljnjeg razvijanja uspješnog modela rada sa punoljetnim mladim osobama bez roditeljske skrbi na njihovom osnaživanju i pripremi za samostalnost.

Ovim udruživanjem, „Naša djeca“ je dobilo u ingerenciju objekat u Vrapčićima i sklopilo Sporazum sa Gradom Mostarom, vlasnikom objekta, o njegovom daljnjem korištenju.

Udruženje je također preuzelo skrb o četiri nova korisnika koji na ovaj način nastavljaju primati potrebnu životnu podršku.

Radujemo se udruživanju principa i metoda rada kao i nastavku uspješne suradnje sa Gradom Mostarom kao ključnim partnerom lokalne samouprave u pružanju neophodnih socijalnih usluga ranjivoj ciljnoj grupi – mladima bez roditeljskog staranja.