Unapređenje psihosocijalne podrške za mlade bez roditeljskog staranja

Projekat Mostar – Prostori koji pokreću je trogodišnji projekat koji ima za cilj unaprijediti sadržaje i korištenje javnih prostora u Mostaru kroz aktivno uključivanje građanki i građana i potporu njihoviminicijativama koje doprinose kvaliteti građanskog, kulturnog i gospodarskog života u Mostaru.

Article Published: October 24, 2023

Unapređenje psihosocijalne podrške za mlade bez roditeljskog staranja

O projektu

Projekat Mostar – Prostori koji pokreću je trogodišnji projekat koji ima za cilj unaprijediti sadržaje i korištenje javnih prostora u Mostaru kroz aktivno uključivanje građanki i građana i potporu njihovim inicijativama koje doprinose kvaliteti građanskog, kulturnog i gospodarskog života u Mostaru. Projektom se namjeravaju podržati građanke i građane i lokalne vlasti da učinkovito koriste nove vještine, alate i mehanizme za rješavanje prioriteta na uključiv, rodno osjetljiv, participativan i sustavan način. Pored toga, Projekat će izravno dodijeliti sredstva za financiranje infrastrukturnih projekata i intervencija u javnom prostoru, kao i inicijativa koje će dizajnirati i voditi građanke i građani, a koje se odnose na zajednički javni prostor i zajedničke aktivnosti.

Nositelj projekta je People in Need (PIN), a članovi konzorcija su Everyday Peace Indicators (EPI), Omladinski Kulturni centar Abrašević (OKC Abrašević), Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) i NEŠTO VIŠE (NV). Projekat finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva.

U sklopu projekta Mostar – Prostori kiji pokreću , Udruženje Građana “Naša Djeca – Our Kids u BiH” sa partnerskom organizacijom Centar za Psihološku podršku Sensus, implementiraju projekat “Unapređenje psihosocijalne podrške za mlade bez roditeljskog staranja” kojim želimo pokrenuti inicijativu za kreiranje modela kojim će mladima pružiti adekvatnu podršku i osnažiti ih za uspješno savladavanje izazova koje tranzicija napuštanje sistema socijalne zaštite nosi sa sobom.

Glavne aktivnosti projekta uključuju: Istraživanje o položaju mladih bez roditeljskog staranja, obuke za osoblje Dječijeg doma Mostar i Udruženja Naša djeca za jačanje njihovih vještina u stvaranju jasnog mehanizma podrške u procesu osamostaljivanja, edukacije za mlade i posjete firmama/potencijalnim poslodavcima za jačanje znanja i vještina mladih za lakše uključivanje u lokalnu zajednicu i tržište rada, radne sastanke s predstavnicima lokalne samouprave kao i organizaciji Okruglog stola na kome će prisustvovati predstavnici lokalne samouprave.

Cilj Istraživanja o položaju mladih je analiza postojećih zakona o socijalnoj zaštiti HNK i kreiranje preporuka za moguće konkretne akcije u cilju poboljšanja položaja mladih koji napuštaju socijalnu brigu.

Kroz predstavljanje Preporuka na okruglom stolu i aktivnu promociju položaja mladih ljudi bez roditeljskog staranja nakon napuštanja institucija cilj je potaknuti relevantne institucija na uključivanje rješavanja problema, kao i staviti u fokus građana ovu problematiku.

Jedan od ciljeva projekta je izrada  Priručnika koji opisuje trenutni položaj, potrebe i kroz niz obrazaca praktičnih vježbi nudi model podrške za mlade koji su u procesu pripreme za napuštanje sistema socijalne zaštite, a koji se zasniva na komplementarnoj primjeni grupnog, individualnog i rada u zajednici.

Jačanje pozitivnog identiteta mladih bez roditeljskog staranja, njihovo osnaživanje da na adekvatan način upravljaju svojim emocionalnim reakcijama, koriste asertivnu komunikaciju, odupru se negativnim pritiscima okruženja, budu jasno i pozitivno usmjereni na svoju budućnost, neki su od ključnih preduslova za razrješavanje konfliktnih situacija i uspješno prilagođavanje na novo okruženje po izlasku sa smeštaja. Osnaživanjem mladih i ovladavanjem ovim vještinama kreira se baza ličnih snaga koja mladima služi kao osnova za dalji razvoj i zaštita u rizičnim situacijama. Pored toga, rad na ovom polju doprinosi zajednici u kojoj mladi borave i u kojoj će boraviti nakon izlaska iz domskog smeštaja, s obzirom da će zajednica dobiti zrele mlade, mlade koji imaju kapaciteta da stupaju u pozitivne interakcije sa okruženjem, da rešavaju konflikte na konstruktivan način, te će time mijenjati i stavove okruženja o djeci i mladima bez roditeljskog staranja