Naša Djeca Guesthouse

Naša Djeca Guesthouse

Još jedan uspještan projekt Udruženja je bio Naša Djeca Guesthouse – pansion u srcu grada Mostara kapaciteta 4 apartmana gdje se tokom 3 sezone rada obučilo i steklo radno iskustvo više od 10 korisnika.